Kancelaria Patentowa Bartłomiej Tomaszewski
 Zabezpiecz sukces swojej firmy
 
Znak towarowy
Wzory przemysłowe
Wzory użytkowe
Wynalazki

Kancelaria Patentowa Bartłomiej Tomaszewski
ul. E. Kwiatkowskiego 1 lok. 12
03-984 Warszawa
tel: 608-485-437/ (22) 612-54-55
e-mail: bartlomiej.tomaszewski@interia.pl
Szukaj:
Start » Oferta » Znak towarowy

Znak towarowy


Rzecznik patentowy świadczy pomoc prawną i techniczną w sprawach własności przemysłowej. Pomoc ta obejmuje:


 • konsultacje, porady prawne
 • badania zdolności rejestracyjnej oznaczeń
 • przygotowywanie dokumentacji zgłoszeniowej znaków towarowych krajowych, wspólnotowych i zagranicznych
 • postępowanie sporne przed Urzędem Patentowym RP
 • opinie i ekspertyzy prawne
 • pomoc przy naruszeniach praw

Współczesna ekspansja przedsiębiorstw jest możliwa jedynie za pomocą znaków towarowych, najistotniejszego elementu gospodarki, stymulującego popyt na wyróżniony towar lub usługę.

Znak towarowy dla współczesnego obrotu gospodarczego ma ogromne znaczenie, jest przejawem działalności danego podmiotu na rynku, stanowi o odrębności i oryginalności oznaczonych nimi wyrobów.

Co to jest znak towarowy?

Znak towarowy to oznaczenie, które odróżniania w obrocie gospodarczym towary lub usługi jednego przedsiębiorstwa od tego samego rodzaju towarów lub usług innych przedsiębiorstw.

Jakie korzyści daje rejestracja znaku towarowego?

Prawo do własności marki

Rozpoczynający swoją działalność przedsiębiorca musi na początku sprawdzić, czy wybierając nazwę dla utworzonej firmy, nie naruszył praw zarezerwowanych dla kogoś innego.

Zdarza się, że dokonuje on wyboru bezmyślnie i poświęca swój czas oraz środki finansowe na reklamę marki, której nie może być właścicielem. Pomyłka ta unaocznia się dopiero wtedy, gdy dotrze do niego list od prawnika z nakazem odstąpienia od przywłaszczenia sobie znaku towarowego firmy, która uzyskała do niego prawo wcześniej. W takiej sytuacji, jedynym rozwiązaniem jest zmiana owej nazwy.

Rejestracja znaku towarowego ma więc na celu uzyskanie poświadczenia o przynależności danej marki do konkretnego przedsiębiorstwa. Dzięki temu, można rozwijać swój biznes bez obaw, że w pewnym momencie okaże się, iż cała długotrwała promocja musi pójść na marne.

Solidna pomoc w zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Rozwój działalności gospodarczej nierozerwalnie wiąże się z kształceniem świadomości marki. Jej reputacja jest kluczowa, aby zachęcić klientów do skorzystania z danej oferty, a partnerów biznesowych - do podjęcia współpracy. Jest to długotrwały proces, który kosztuje przedsiębiorcę mnóstwo pracy i wymaga znacznych nakładów finansowych.

Niektórzy nieuczciwi ludzie próbują ułatwić sobie tą sprawę i w tym celu, upodabniają oni swoją firmę do innej, o wiele bardziej znanej i cenionej na rynku. Często dopuszczają się tego zmieniając jedną literę w nazwie bądź ledwie dostrzegalny szczegół w logo. Cel jest jednak w każdym przypadku zawsze taki sam - oszukać klienta, który nie zwróci uwagi na drobną różnicę i kupi właśnie ten produkt lub usługę w przeświadczeniu, że korzysta z oferty innej firmy.

Jeśli posiadają Państwo zarejestrowany znak towarowy, można się przed tym skutecznie bronić. Mianowicie, jest to podstawa prawna do wymuszenia zmiany mylącej nazwy lub logo, a co więcej, uzyskania odszkodowania pieniężnego.

Dzięki tego typu ochronie, żaden inny przedsiębiorca nie może prowadzić swojego biznesu pod Państwa marką, nawet mimo drobnych, zwodzących konsumenta modyfikacji.

Możliwość czerpania dodatkowych zysków z marki

Nie każdy jest świadomy tego, że z rejestracji znaku towarowego można czerpać realne zyski. Jego wartość zostaje określona na podstawie obrotów i dochodów, jakie udaje się uzyskiwać danej firmie. Gdy przedsiębiorca dysponuje taką informacją, ma prawo w każdej chwili sprzedać lub odpłatnie udostępnić licencję na używanie znanego już na rynku znaku towarowego.

W ten sposób funkcjonuje już wiele różnorodnych działalności, w tym np. niektóre restauracje. Rozwiązanie to cieszy się szczególną popularnością w USA.

Często bowiem zdarza się tak, że przedsiębiorca nie chce rozwijać danego biznesu przez całe życie, lecz na pewnym etapie korzystnie go sprzedać. Może to dotyczyć zarówno mienia (np. fabryk, sprzętu lub pojazdów), jak i prawa do posługiwania się daną marką.

Poza tym, rejestracja znaku towarowego daje możliwość skorzystania z wyjątkowo opłacalnych rozwiązań podatkowych.

Uporządkowanie kwestii własnościowych

Zapoznając się ze świadectwem ochronnym na znak towarowy, można poznać np.:

 • nazwisko właściciela,
 • zakres usług lub towarów, objętych wyłącznością prawną,
 • termin ważności ochrony.

Niejednokrotnie zdarza się również, że właściciele dwóch firm przez wiele lat prowadzą ze sobą sądową walkę o możliwość posługiwania się daną marką. Niestety, często w obrębie członków rodziny lub też między dawnymi współpracownikami.

Dochodzenie swoich praw jest wtedy bardzo trudne i wiąże się z silnym stresem oraz znaczącymi kosztami. Po upływie lat, ustalenie kto opracował dane logo lub wymyślił nazwę firmy to niełatwe zadanie. Można jednak temu zapobiec, rejestrując znak towarowy już na wstępnym etapie powstawania przedsiębiorstwa. Wtedy bowiem prawo do własności marki jest niepodważalne, ponieważ opiera się na solidnym dokumencie.

W razie bankructwa, znak towarowy stanowi skuteczne zabezpieczenie

Jak już zostało wspomniane powyżej, istnieje możliwość oszacowania wartości pieniężnej znaku towarowego. Marka firmy, która z powodzeniem działa na rynku od wielu lat, na pewno utrwaliła się już w świadomości konsumentów, bo przez tak długi czas bez wątpienia sporo zainwestowano w jej reklamę.

Czasem firma nie radzi sobie finansowo i bankrutuje, a w efekcie sprawą uregulowania jej długów zajmuje się komornik, spieniężając to, co się da z majątku przedsiębiorstwa.

Jeśli znak towarowy został uprzednio zarejestrowany, w przypadku bankructwa można wystawić go na licytacji komorniczej. Dzięki temu, uzyskuje się zazwyczaj niemałe pieniądze, które pomogą przynajmniej w części nadrobić płatnicze zaległości.

Sprzedaż rozpoznawalnej marki ze świetną reputacją może zaowocować nawet otrzymaniem kwoty rzędu 100 tysięcy złotych. Dzieje się tak dlatego, że tego typu inwestycja jest znacznie pewniejsza od intensywnej i kosztownej promocji, która zawsze wiąże się z jedynie prawdopodobieństwem sukcesu, a nie z jego gwarancją.

Co można chronić?

Można prawnie zabezpieczyć znak towarowy:

 • Słowny - wyraz, slogan, zdanie, fantazyjna kompozycja werbalna,
 • Graficzny - rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna,
 • Słowno-graficzny - kompozycja elementów graficznych i słownych,
  forma prezentacji elementu słownego,
 • Przestrzenny, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania,
 • Dźwiękowy, melodia lub inny sygnał dźwiękowy,

Co uzyskujemy prawem ochronnym?

Gdy rejestracja znaków towarowych dojdzie do skutku, decyzją Urzędu zostaje ustanowione i przyznane prawo ochronne. Prawo to jest skuteczne wobec wszystkich uczestników obrotu gospodarczego, jest prawem podmiotowym o charakterze bezwzględnym. Reasumując, przedsiębiorca staje się właścicielem oznaczenia, co zostaje potwierdzone w formie dokumentu urzędowego.

Gdzie można chronić znak towarowy?

Znak towarowy możemy chronić w Polsce, na terenie całej Unii Europejskiej, a także w wybranych krajach.

Jak długo trwa prawo ochronne?

Rejestracja znaków towarowych zapewnia 10 lat ochrony, lecz można ją wielokrotnie przedłużyć na kolejne okresy dziesięcioletnie.

Kancelaria Patentowa Bartłomiej Tomaszewski
WebOn.pl